Home

Събор – отново на Марина Кейп (Marina Cape)

От 03 до 06 септември се състоя ежегодния събор на Гражданско сдружение ЕВЕТ на черноморския бряг. Тази година той се върна отново на Marina Cape – Ахелой. Над 100 членове на сдружението от цялата страна взеха участие в него.
И този път не липсваха находчиви турнири: по плуване – над и под вода; игра на карти – по четворки и двойки; традиционния футболен мач между Севера и Юга; турнир по тенис на маса. За първи път от 13 годишната история на летните събори на ЕВЕТ, се организираха и демонстрационни срещи по народни борби. Надяваме се, че и те ще влязат в традициооните игри на съборите. Вечерите бяха наситени с танци и викторини, с много награди за малки и големи, музика – разнородна от DJ Branko и песни традиционни и модерни от всички.

Ръководството на ЕВЕТ организира, със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер“ и традиционен обучителен семинар на тема: „Европа: заетост, растеж и инвестиции“. Гости – лектори на форума бяха: проф. Кръстьо Петков – общественик и председател на Съюза на икономистите в България; Петър Терзийски – АБГР; проф. Наньо Нанев от Институт за местно и регионално развитие, Рангел Трифонов – представител на Фондация „Конрад Аденауер и други.
На форума бе отбелязано, че трите водещи инициативи на ЕС в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването, през следващите години са: младежта в движение, програма за нови умения и работни места и платформата срещу бедността и социалното изключване. Осъществяването на тези инициативи в Европа и Р. България би довело до възможност и изостаналите региони на страната да усетят европейските политики в действие.
Целта на събитието бе продължаващо образование чрез обучения и дискусии на членовете и симпатизантите на сдружение ЕВЕТ, по въпросите на заетостта, растежа и справянето с бедността. Основното мото на форума бе - „нивото на образование на малцинствените общности дава сериозно отражение за попадането в риск от бедност“. Ниското образование е и предпоставка за безработица, изтъкна г-н Ергин Емин, председател на ЕВЕТ, при откриването на семинара. Събитието бе част от поредицата обучителни форуми на Гржданско сдружение ЕВЕТ, подпомогнато от Фондация „Конрад Аденауер“.
Анализите показват, че за да се повиши нивото на заетостта в страната, следва да се извършат належащите реформи в трудовото законодателство. Основните цели трябва да са насочени към превръщането на образованието в способ – младежите да се реализират на трудовия пазар, а фокусът върху борбата с бедността, следва да минава също през този пазар.

Екип ЕВЕТ