Home

Сигурността на младите в интернет. Предизвикателствата пред киберсигурността.

От 10 до 12 ноември 2015г. в Централен Военен клуб, гр.София бе проведен семинар продължителност 3 дни. Представители от страна на гражданско сдружение „EVET” бяха Денис Дениз и Симеон Куковски. Целта на семинара беше запознаване на участниците с рисковете и заплахите в интернет и как да се предпазват от тях. Придобиване на практически навици по интернет безопасност и разработване на решения за повишаване на сигурността във виртуалното пространство. Бяха проведени лекции на тема;
• Как да намерим баланс между свободата и регулацията в интернет:
Иван Караджов /BLIZOO/ - Управление на информационните потоци в интернет. Каква и колко информация да споделяме във виртуалното пространство.
• Сигурността в ерата на смартфоните и социалните мрежи:
Представител на НЛКВ към БАН – Софтуер, който може да ни предпазва.
Представител на МВР – Как различни организации използват социалните мрежи, за да набират представители. Рискове от радикализъм и тероризъм. Превенция.
Семинарът се организира по програма Еразъм+ и със съдействието на Центъра за развитие на човешките ресурси и е предназначен за млади участници на възраст 15-30 години, експерти в областта на киберсигурността, представители на държавната администрация, НПО и академичните среди.