Home

ЕВЕТ представи в Одрин Наръчника за междукултурно сътрудничество

От 28.02 до 01.03 „ЕВЕТ” организира и реализира посещение в гр. Одрин, Република Турция, с цел представяне на наръчника за междукултурно сътрудничество, разработен по проект „Интеркултурният диалог – отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България. Събитието се състоя по идея на Музаффер Мустафа – социолог и външен експерт в изследователския екип по проекта и се реализира с изключителното съдействие на областния управител на Одрин – Хасан Дуруер.
В рамките на посещението се организира конференция в културен център „Деведжи хан”, на тема: „Междукултурно сътрудничество и етническа толерантност”. На нея излъчените неформални лидери от смесените етнически райони в България представиха уменията си по теми като „толерантност”, „сътрудничество” и участие при решаването на проблеми, възникнали по места. Дискусията и презентациите бяха изцяло на турски език, с владението на който младите лидери от „ЕВЕТ” изненадаха участниците във форума.
След приключването на конференцията цялата група от 15 души бе на среща с областния управител на Одрин – Хасан Дуруер, на която се взе решение за подготовка и реализация на съвместни проекти по представената тематика.

 

Посещението на „ЕВЕТ” в Одрин продължи със среща със заместник-ректора на Тракийския университет в града – Сюлейман Пискин. Обсъдиха се възможностите за краткосрочни обучения по младежките програми на университета и съвместното участие по програмите за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз.
След официалните срещи групата от посети исторически забележителности на Одрин, като специално внимание се отдели на възстановената българска църква „Св. Св. Константин и Елена”.
След успешното представяне на наръчника в Турция, сдруцение „ЕВЕТ”, в партньорство с фондация „Конрад Аднауер” и C.E.S.(Centre for European Studies) ще реализира презентацията му в Берлин и Брюксел.

 

Екип на ЕВЕТ