Home

Общност, лидерство и управление на междуобщностните различия

ЕВЕТ организира форум за младите лидери от смесените райони

Слънчев бряг -Комплес „Чаирите“. По време на традиционния си събор Гражданско сдружение „ЕВЕТ“/Европейска Визия за Етническа Толерантност/ организира и проведе работен семинар на тема: „Младите лидери, основа за повишаване на социалния капитал в районите със смесено население“.
Сам по себе си семинарът – обучение бе като надграждане на темите за общност, лидерство и управление на междуобщностни различия. Модерирани дискусии имаше от страна на лекторите и организаторите: председателят на сдружението Ергин Емин – представи програмата и разясни очакванията от събитието. Г-жа Йелис Еролова от Българска академия на науките дефинира общността като специфично социално образование и типа социални отношения, характеризиращи се с подобни културни, икономически и социални отношения и представи своя научен труд по тази тема.
Семра Якуб и Айрин Ибрямова представиха възможностите и предизвикателствата, стоящи пред „ЕВЕТ“ в настоящия политически момент

и разясниха как организацията, използвайки капацитета си, както и инструментите и политиките за управление на междукултурния диалог, може да подпомогне осъществяването на реформите в България. По така зададеният казус младите лидери от „ЕВЕТ“ подготвиха за втория ден лидерските си доклади. На същите бе направена и социометрична оценка от Семра Якуб и Йелиз Еролова.
За мюсюлманите в България и за преселниците ни в Бурса – Турция и значението на социалният им интегритет говори Славка Каракушева – културолог в Софийски университет.
Накрая думата беше дадена и на г-жа Луиза Славкова, представител на Фондация „Конрад Аденауер“. Тя изрази впечатлението си от форума и участниците в него и отправи предложение към организацията за нови проектни възможности, които да се реализират съвместно с Фондация „Конрад Аденауер“.
Чрез форума младите лидери от смесените райони на България отново влязоха в диалог и показаха на практика развитите умения от миналата година – за толерантност и участие при решаване на съвместни проблеми. По този начин сътрудничеството между Гражданско сдружение „ЕВЕТ“ и Фондация „Конрад Аденауер“ даде своите резултати. На яве е изграден лидерски капацитет за устойчив междукултурен диалог, който е в основата за повишаване на социалния капитал (доверието) по места.

Екип на ГС „ЕВЕТ“, Бургас