Home

Работна среща за гражданското общество в България


Обучение върху престъпленията от омраза

София, хотел "Даунтаун", 12-13 септември2013

Гражданско сдружение „ЕВЕТ“ взе участие в работна среща на тема „Престъпления от омраза“ на 12 и 13 септември в гр. София, организирано от Отдела за толерантност и липса на дискриминация на службата за демократични институции и човешки права.
Г-н Лари Оломофе, съветник по борбата с расизма и ксенофобията и координатор на обучението и г- н Таскин Танкут Сойкан, съветник по борбата с нетолерантността спрямо мюсюлманите коментираха и представиха понятието „престъпление от омраза“ и различните индикатори на предубеденото поведение. Участниците изследваха границите между разликите и препокриванията между престъпленията от омраза, дискриминацията, свободата на словото, свободата на религия и вярванията.
Участниците, които бяха представители на мюсюлманската, еврейската и ромската общност, свидетели на Йехова, емигрантската общност, нехетеросексуалните и трансполовите хора, както и граждански организации работещи в областта на човешките права дискутираха каква е ситуацията в България, как се изготвя мониторинг и докладване на престъпления от омраза, къде да бъдат подавани, кои са отговорните институции и какъв опит имаме на местно ниво.
Г-н Петер Витшорек, координатор и водещ на обучението, говори за това какви са възможностите за съвместна работа, подкрепа и насоки от страна на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).
Работната среща беше закрита с получаване на сертификати за всички участници.
 

AttachmentSize
Agenda_final_2013-08-29_BG.doc46 KB