Home

Гражданско сдружение ЕВЕТ на посещение в Европейския парламент

 

Гражданско сдружение Европейска Визия за Етническа Толерантност ще посети Европейския парламент в Брюксел по покана на евродепутата на Синьо единство-Надежда Нейнски.

Сдружението, в лицето на неговия председател Ергин Емин, е дългогодишен партньор на традиционната десница в отстояването на европейската визия за интеграция на малцинствените общности на територията на Република България. Организацията работи за подобряване диалога с институциите на местно, национално и европейско ниво по проблемите на българските турци.

По време на двудневното посещение в Брюксел представители на сдружението ще се запознаят с работата на Европейския парламент и с актуалния дневен ред на ресорните комисии, които имат отношение към предмета на дейност на сдружението.

Ще бъдат обсъдени и възможности за взаимодействие с европейските институции, както и възможности за популяризиране дейността на сдружението на европейско ниво.