Home

Декларация на ЕВЕТ във връзка с изборите

Декларация на Гражданско сдружение “ЕВЕТ- Европейска Визия за Етническа Толерантност”, представена на пресконференция в Пресклуб "БТА" на 10.09.2014 г.:
 

ДЕКЛАРАЦИЯ


на гражданско сдружение “ЕВЕТ- Европейска Визия за Етническа Толерантност” - Република България
 за ангажираността му относно предстоящото провеждане на парламентарните избори за  43 – то Народно събрание- 05 октомври 2014г.
Гражданско сдружение “ЕВЕТ” -  Република България,
като се ръководи от принципите  на европейската  демокрация, отнасящи се до всички български граждани, независимо от тяхната етническа и религиозна принадлежност;
вярвайки в  необходимостта за продължаване и полагане на последователни усилия за постигане на равни възможности на  всички български граждани;
потвърждавайки ангажиментите на Република България за постигане на европейски икономически стандарт и етични правила на поведение, като пълноправен член в Европейския съюз,
изтъквайки усилията на Република България за недопускането на политическо поведение – противоречащо на европейските ценности;
споделяйки разбирането, че успешното развитие на държавата ни е немислимо без установяването на траен десен политически модел на управление
ДЕКЛАРИРА:
1.      Подкрепа за политическа партия – ГЕРБ – “Граждани за Европейско Развитие на България“ на предстоящите парламентарни избори, насрочени на 05 октомври 2014г. с цел установяване на успешен и траен десен модел на управление в РБългария.
2.       Заявява волята на своите членове и симпатизанти за активно съдействие и работа  в хода на  предизборната кампания в интерес на обществото ни и политическа партия- ГЕРБ.
3.      Потвърждава решимостта на Сдружението да работи за постигане на целите, определени в програмата за управление на ГЕРБ  в приоритетните области – икономически растеж, образование, младежка политика, здравеопазване, заетост, жилищни условия, култура.
 
Декларацията е приета от Националния координационен съвет на Гражданско сдружение “ ЕВЕТ” на 06 септември 2014 г. в гр. Приморско и е подпечатана с официалния печат на Сдружението.
 

Председател на ГС ЕВЕТ: Ергин Емин