Home

Без консенсус в оценката на комунизма

Дали 9 септември 1944, когато Червената армия нахлува в България и с който започва комунистическата диктатура, наистина е „добър ден за България“?

Това е твърдение на председателя на европейските социалисти Сергей Станишев от 2013 година.
Фондация „Конрад Аденауер“ дискутира този въпрос на 25 септември с 80 участници в София. Лекциите на Вили Лилков за преследването на „бившите хора“ от страна на ДС, на Лъчезар Тошев за т. нар. Народен съд показаха жестокостта, с която режимът налага отначало комунизма в България.
Проф. Келбечева обясни защо до днес това минало почти не осмислено от страна на държавата. След 1989 старите елити блокират всички инициативи в тази посока и постигнатото не е резултат на консенсус, а срещу съпротива. Цари „организирано незнание“ и „академично изкривяване“, т.е. фалшификация на историята. Тази дезинформация е нужна на посткомунистите, понеже обективността би разрушила тяхната легитимност, базирана на митове. Поради това обществен консенсус за комунизма все още няма и обществото е разделено.