Home

ЕВЕТ се присъедини към проект: „Балкански център за религии и толерантност“

На 12.11.2014 г. в залата на общинския съвет на община Свищов се проведе работна среща по идеен проект: „Балкански център за религии, етническа толерантност, древни езици и култури“. Участие в нея взеха кметът на общината – Станислав Благов, председателят на Управителния съвет на ГС „ЕВЕТ“ - Ергин Емин, председателят на клона на сдружението в Свищов – Мастън Есиров, Сестра Франческа – католическа енория „Свети Павел и кръста“- Русе, областният мюфтия на великотърновска област – Турхан Мехмед, председателят на мюсюлманското настоятелство в Свищов – Генчо Конов, проектанти, служители в администрацията и граждани.

В проекта се представя идеята за „развиваща се толерантност“ в 3 аспекта: общество, образование, училище. Обосновава се общественият фундамент на толерантността, като основание и потребност във всяко едно време. Извежда се националната и европейска идея за последователно и отговорно развитие на толерантността в нейната социална и образователна разновидност. Предлага се модел за образование за толерантност, с методология, развита върху „знанието за религиите“ като културен факт.
В своето изказване, г-н Ергин Емин изрази благодарност от името на НКС на ЕВЕТ за отправената покана към сдружението, за присъединяване към този иновативен проект, в основата на който е диалогът между религиите и културите. Той призова към начинанието да се присъедини и българската православна църква, за да се постигне по-голяма устойчивост. Ако то е успешно, може да се продължи и в другите региони за планиране в страната. Средства могат да се потърсят от структурните фондове на Европейския съюз. Г-н Емин припомни за една стара идея на ЕВЕТ, от преди 10 години, а именно „за създаване на Балкански институт за етническа и религиозна толерантност. След мултиплицирането на проекта „Балкански център“, може да се стигне и до реализацията на тази идея“, заключи той.
Участниците в срещата увериха, че се присъединяват към проекта с най-добри намерения и се обединиха около извода, че „междурелигиозният и междукултурният диалог могат да допринесат много, да бъде сложен край на всякакви форми на фундаментализъм и тероризъм“.
Към проекта, с нарочно писмо, се присъедини и представителството на православната църква във великотърновска област.
 
 
екип ЕВЕТ